Překlady webových stránek do angličtiny


Máte penzion, hotel, hostel, sklípek, ubytování, ekofarmu, provozujete vyjížďkdy na koních, či další na turistiku směřované aktivity? Překladem Vašich webových stránek do angličtiny zvýšíte návštěvnost různorodých zahraničních hostů. Chcete-li ovšem stránky, které nebudou "ušité horkou jehlou" a na rodilé mluvčí budou působit přirozeně, je potřeba se zabývat nejen "překladem", ale také prostředím a kulturou anglicky mluvících zemí a tyto prvky do překladu webových stránek zakomponovat - nebo lépe řečeno překlad s těmito prvky sladit. 
Překlady webových stránek do angličtiny jsou jedna z věcí, které mě obzvláště baví a kterým se ráda věnuji. 
 
 
Co Vám můžu nabídnout?
 
  •  Kvalitní a precizní překlad, zkušenosti s překladem webových stránek do angličtiny
  •  Vaše webové stránky přeložím jednotně a uceleně, ve stejném duchu, jako je máte psané česky, aby skutečně vystihly atmosféru, kterou chcete zákazníkům zprostředkovat. S výběrem vhodných termínů si dám záležet, aby v cílovém jazyce skutečně vystihovaly to, co tím míníte česky - to skutečně vyžaduje průzkum (jinak se totiž třeba řekne kozí sýr či vyjížďka na koních v Anglii a jinak v Americe či Austrálii atd. - a kvalitní překlad by se měl nad těmito odlišnostmi zamýšlet). Když se míchají styly britské či americké angličtiny dohromady, nepůsobí to profesionálně a ubírá to na celkovém dojmu Vašich stránek. Rovněž je třeba věnovat čas výběru správných termínů (z několika možností), které vystihnou specifické české výrazy tak, jak jsou nejhojněji užívány v angličtině (obzvláště pokud jde o klíčová slova). To vše při překladu webových stránek aplikuji.
  • Zapálení pro věc - překlady webových stránek zaměřených na cestovní ruch mě zkrátka baví a ráda na nich pracuji. Když překládám například webové stránky penzionu, hospůdky či jiných míst, nejen že se dozvím o dalším krásném místě, ale rovněž mám při překládání pocit, jako bych byla "členka" Vašeho týmu, neboť i já se podílím na tom, aby Vaše stránky (penzion apod.) měly úspěch u zahraničních hostů. O to víc, když jde o místo krásné...
  •  Velmi příznivou cenu včetně korektury rodilou mluvčí (budete-li si ji přát), která směle konkuruje ceně za překlad bez korektury u jiných překladatelů
 
Zvažujete-li překlad vašich webových stránek do angličtiny, můžete mě předběžně kontaktovat, abych se na vaše stránky mohla podívat a navrhnout vám termín vyhotovení či zodpovědět jakékoli vaše otázky - samozřejmě nezávazně. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.prekladyvrbova.sluzby.cz