GOAT CHEESE, GOAT’S CHEESE nebo GOATS’ CHEESE? ANEB PŘIVLASTŇOVACÍ PODSTATNÁ JMÉNA U ZVÍŘAT

 

Víte, jak byste správně anglicky napsali kozí sýr?

Tento gramatický jev patří do okruhu přivlastňovacích podstatných jmen.

Když jsem pátrala v knihách, na internetu a ve slovnících po správném užití výrazu kozí sýr, nikde jsem se nedopátrala souhrnného vysvětlení, proto mě to inspirovalo k napsání malého příspěvku.

Správné odpovědi budou v tomto případě dvě. Zatímco v britské angličtině by byl správný a spisovný výraz goats cheese, v americké angličtině se často můžeme setkat i s výrazem goat cheese. Oba výrazy lze však najít jako běžně užívané jak v britské, tak v americké angličtině.

Výraz goats’ cheese (kde je použito množné číslo) by mohl být rovněž použit, ale muselo by to být v určitém kontextu, kde se hovoří o konkrétních kozách. Příklad: “My friend Emma has several goats and she makes her own cheese from their milk. The goats’ cheese is considered to be the best in the region.“

Pokud ale chceme mluvit obecně o kozím sýru, použijeme nejlépe výraz goat’s cheese či výraz goat cheese. (Mě osobně přijde používání druhého zmíněného výrazu jako kdybych česky říkala „kozový sýr“ místo „kozí sýr“, proto raději používám první výraz).

 

Kde dále psát apostrof „s“

1.      Produkty od žijících zvířat

Lze se řídit pravidlem, že u produktů, které pochází od žijících zvířat (jako mléko, sýr, vejce ad.) se apostrof píše. Pozor také na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, u počitatelných se bude psát člen.

goat’s cheese – kozí sýr

cow’s milk – kravské mléko

a hen’s egg – slepičí vejce

sheep’s wool – ovčí vlna

I zde se ale nelze tímto pravidlem řídit na 100%. Existují vyjímky, jako např. horsehair – koňské žíně

 

2.      Části těl zvířat

a horse’s tail – koňský ocas

a horse’s head – koňská hlava

a pig’s leg – prasečí noha

a cat’s eye – kočičí oko

a bird’s wing – ptačí křídlo

a bird’s feather – ptačí pírko